ЭРҮҮ, ИРГЭН, ЗАХИРГААНЫ ХЭРГИЙН ШИЙДВЭРТ ГҮЙЦЭТГЭХ ХУУДАС БИЧИГДСЭН  БАЙДАЛД ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ ХИЙЛЭЭ.

ЭРҮҮ, ИРГЭН, ЗАХИРГААНЫ ХЭРГИЙН ШИЙДВЭРТ ГҮЙЦЭТГЭХ ХУУДАС БИЧИГДСЭН БАЙДАЛД ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ ХИЙЛЭЭ.

Шүүхийн тамгын газрын 06 дугаар сарын ажил хариуцсан багийн төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу Шүүхийн тамгын газрын даргын 2020 оны 06 дугаар сарын 17-ны өдрийн А/45 дугаартай тушаалаар тус аймаг дахь анхан шатны шүүхүүдээс бичигдсэн гүйцэтгэх хуудасны бичилт, гардуулалт болон хүргүүлэлт, нэгдсэн

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
САНАЛ АСУУЛГЫН ДҮНГ ТАНИЛЦУУЛАВ.

САНАЛ АСУУЛГЫН ДҮНГ ТАНИЛЦУУЛАВ.

authoradmin date26-06-2020, 11:58 category--- comments0

Шүүхийн 06 дугаар сард ажил зохион байгуулах багаас санаачлан 2020 оны 05 дугаар сарын 08-ны өдрөөс 2020 оны 06 дугаар сарын 24-ний өдрийн хооронд шүүхийн үйлчилгээ болон шүүхийн захиргааны ажилтны харилцаа хандлага мэдлэг ур чадварын талаарх санал асуулгыг тус бүр 30 иргэнээс авч, судалгааны дүнг

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМГИЙН ЦАГДААГИЙН ГАЗАРТ ХҮРГҮҮЛСЭН ЭРЭН СУРВАЛЖИЛЖ, АЛБАДАН ИРҮҮЛЭХ ТУХАЙ ШҮҮХИЙН ТОГТООЛ, ШҮҮГЧИЙН ЗАХИРАМЖИЙН БИЕЛЭЛТЭД ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ ХИЙЛЭЭ.

ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМГИЙН ЦАГДААГИЙН ГАЗАРТ ХҮРГҮҮЛСЭН ЭРЭН СУРВАЛЖИЛЖ, АЛБАДАН ИРҮҮЛЭХ ТУХАЙ ШҮҮХИЙН ТОГТООЛ, ШҮҮГЧИЙН ЗАХИРАМЖИЙН БИЕЛЭЛТЭД ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ ХИЙЛЭЭ.

authoradmin date26-06-2020, 11:57 categoryМэдээ мэдээлэл comments0

Шүүхийн тамгын газрын 06 дугаар сарын ажил хариуцсан багийн төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу Шүүхийн тамгын газрын даргын 2020 оны 06 дугаар сарын 17-ны өдрийн А/43 дугаар тушаалаар тус аймаг дахь анхан шатны шүүхүүдээс Говь-Алтай аймгийн Цагдаагийн газарт хүргүүлсэн эрэн сурвалжилж, албадан ирүүлэх

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Говь-Алтай аймгийн Халиун сумд нүүдэллэн ажиллав.

Говь-Алтай аймгийн Халиун сумд нүүдэллэн ажиллав.

authoradmin date22-06-2020, 12:33 categoryМэдээ мэдээлэл comments0

Говь-Алтай аймаг дахь Шүүхийн тамгын газрын даргын баталсан удирдамжийн дагуу шүүхийн эвлэрүүлэн зуучлагч Ө.Сувдаа, эвлэрүүлэн зуучлагчийн туслах ажилтан Г.Мөнхшүр, жолооч Ш.Гантөмөр нарын бүрэлдэхүүнтэйгээр 2020 оны 06 дугаар сарын 18-19-ны өдрүүдэд Халиун сумд томилолтоор ажиллалаа. Тус аймаг

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТЭМДЭГЛЭЛИЙГ ХУУЛЬД ЗААСАН ХУГАЦААНД АЛБАЖУУЛЖ, НЭГДСЭН СИСТЕМҮҮДЭД ОРУУЛСАН БАЙДАЛД ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ ХИЙЛЭЭ.

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТЭМДЭГЛЭЛИЙГ ХУУЛЬД ЗААСАН ХУГАЦААНД АЛБАЖУУЛЖ, НЭГДСЭН СИСТЕМҮҮДЭД ОРУУЛСАН БАЙДАЛД ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ ХИЙЛЭЭ.

authoradmin date19-06-2020, 11:44 categoryМэдээ мэдээлэл comments0

Шүүхийн тамгын газрын 06 дугаар сарын ажил хариуцсан багийн төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу Шүүхийн тамгын газрын даргын 2020 оны 06 сарын 17-ны өдрийн А/42 дугаар тушаалаар анхан болон давж заалдах шатны шүүхийн шүүх хуралдааны тэмдэглэлүүдийг шүүх хуралдааны нарийн бичгийн дарга нар хуульд заасан

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ