“НЭЭЛТТЭЙ ХААЛГАНЫ ӨДӨР” АРГА ХЭМЖЭЭ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАВ.

“НЭЭЛТТЭЙ ХААЛГАНЫ ӨДӨР” АРГА ХЭМЖЭЭ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАВ.

authoradmin date28-09-2020, 15:33 category--- comments0

 Говь-Алтай аймгийн хуулийн байгууллагуудын "Нээлттэй хаалганы өдөр” арга хэмжээ өнөөдөр /2020.09.28/ аймгийн төв талбайд зохион байгуулагдлаа.  Тус арга хэмжээ нь гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлэх, төрийн байгууллагын үйлчилгээг иргэдэд ойртуулж хүргэх, шинээр гарсан

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
“Төрийн албаны тухай хуулийн онцлог”, “Захиргааны эрх зүйн бодлого бодох аргачлал, анхаарах асуудал” сэдэвт сургалт зохион байгууллаа.

“Төрийн албаны тухай хуулийн онцлог”, “Захиргааны эрх зүйн бодлого бодох аргачлал, анхаарах асуудал” сэдэвт сургалт зохион байгууллаа.

authoradmin date25-09-2020, 16:51 category--- comments0

Шүүхийн Тамгын газрын дотоод сургалтын болон 9 дүгээр сарын ажил хариуцсан багийн төлөвлөгөөнд тус тус тусгагдсаны дагуу Хуульчийн мэргэжлийн шалгалтад бэлтгэхэд дэмжлэг үзүүлэхэд чиглэсэн бодлого бодох аргачлалын сургалтыг үе шаттайгаар зохион байгуулж байгаа ба өнөөдөр /2020.09.25/  "Төрийн

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
“Эрүүгийн эрх зүйн бодлого бодох аргачлал, анхаарах асуудал” сэдэвт сургалт зохион байгууллаа.

“Эрүүгийн эрх зүйн бодлого бодох аргачлал, анхаарах асуудал” сэдэвт сургалт зохион байгууллаа.

authoradmin date24-09-2020, 17:17 categoryМэдээ мэдээлэл comments0

Шүүхийн Тамгын газрын дотоод сургалтын болон 9 дүгээр сарын ажил хариуцсан багийн төлөвлөгөөнд тус тус тусгагдсаны дагуу Хуульчийн мэргэжлийн шалгалтад бэлтгэхэд дэмжлэг үзүүлэхэд чиглэсэн бодлого бодох аргачлалын сургалтыг 2020 оны 9 дүгээр сарын 24-ний өдрөөс эхлэн үе шаттайгаар зохион

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ