Хэлэлцүүлэг зохион байгууллаа.

Хэлэлцүүлэг зохион байгууллаа.

Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн даргын 2020 оны 121 дүгээр тушаалаар байгуулагдсан ажлын хэсэг Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд, Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн даргын 2016 оны А/40, 113 дугаар хамтарсан тушаалаар баталсан "Шүүх, шүүгчийн аюулгүй байдлыг хангах журам”, "Яллагдагчийг хуяглан хүргэх, албадан

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
“Стресс менежмент” сэдэвт сургалт зохион байгууллаа.

“Стресс менежмент” сэдэвт сургалт зохион байгууллаа.

Шүүхийн Тамгын газрын дотоод сургалтын болон 10 дугаар сарын ажил хариуцсан багийн төлөвлөгөөнд тус тус тусгагдсаны дагуу ажлын байранд үүссэн стрессийг хэрхэн даван туулж, зохицуулах аргад суралцах зорилгоор Говь-Алтай аймгийн Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газрын Гэр бүлийн хөгжлийн албаны

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Мэдээлэл лавлагааны мэргэжилтний ажилд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийлээ.

Мэдээлэл лавлагааны мэргэжилтний ажилд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийлээ.

  Шүүхийн тамгын газрын 09 дүгээр сарын ажил хариуцсан багийн төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу Шүүхийн тамгын газрын даргын 2020 оны 09 дүгээр сарын 16-ны өдрийн А/65 дугаар тушаалаар Шүүхийн зохион байгуулалт хариуцсан мэргэжилтэн Ц.Баярцэцэг, шүүгчийн туслах Ж.Баасанцэрэн, Л.Отгонбаяр,

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
“Иргэний эрх зүйн бодлого бодох аргачлал, анхаарах асуудал” сэдэвт сургалт зохион байгууллаа.

“Иргэний эрх зүйн бодлого бодох аргачлал, анхаарах асуудал” сэдэвт сургалт зохион байгууллаа.

Шүүхийн Тамгын газрын дотоод сургалтын болон 9 дүгээр сарын ажил хариуцсан багийн төлөвлөгөөнд тус тус тусгагдсаны дагуу Хуульчийн мэргэжлийн шалгалтад бэлтгэхэд дэмжлэг үзүүлэхэд чиглэсэн бодлого бодох аргачлалын сургалтыг үе шаттайгаар зохион байгуулж байгаа ба 2020 оны 10

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ