Хамтарсан уулзалт зохион байгуулав.

Хамтарсан уулзалт зохион байгуулав.

authoradmin date30-05-2018, 16:11 category--- comments0

Шүүхийн 5 дугаар сард ажил зохион байгуулах багаас санаачлан Говь-Алтай аймаг дахь шүүхийн Тамгын газар, тус аймаг дахь Цагдаагийн газрын шүүх, шүүгчийн аюулгүй байдлыг хангах хэсэгтэй хамтран 2018 оны 05 дугаар сарын 16-ны өдөр "Шүүх, шүүгчийн аюулгүй байдлыг хангах журам”-ын хэрэгжилт, цаашид

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Архивын өрөөнд ариутгал хийлээ.

Архивын өрөөнд ариутгал хийлээ.

authoradmin date30-05-2018, 16:10 categoryМэдээ мэдээлэл comments0

Шүүхийн 5 дугаар сард ажил зохион байгуулах багаас санаачлан Байгууллагын архивын үндсэн зааварт заасны дагуу баримтын хадгалалтын тохиромжтой нөхцөлийг бүрдүүлж, хадгалалтын үеийн ариун цэвэр, эрүүл ахуйн дэглэмийг сахих зорилгоор 2018 оны 05 дугаар сарын 14-ний өдөр шүүхийн архивын өрөөний шал,

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
“Хогондоо” аянд нэгдлээ.

“Хогондоо” аянд нэгдлээ.

Говь-Алтай аймгийн Есөнбулаг сумын Засаг даргын Тамгын газраас аймгийн төвд үйл ажиллагаа явуулж байгаа албан байгууллага, аж ахуйн нэгжүүдийн дунд "Хогондоо” аяныг зарласан байна. Тус аянд Говь-Алтай аймаг дахь Шүүхийн тамгын газрын ажилтнууд нэгдэж өнөөдөр /2018.05.05/ аймгийн төвийн урд

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Шүүхийн практик судалгааны ажил хийгдлээ.

Шүүхийн практик судалгааны ажил хийгдлээ.

Говь-Алтай аймаг дахь шүүхийн Тамгын газрын практик судалгааны ажлын төлөвлөгөөний дагуу 2018 оны 05 дугаар сарын 04-ний өдөр тус аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгчийн туслах Б.Одбаяр "Хорихоос өөр төрлийн ял, түүний нийгэм дэх уялдаа холбоо” сэдвийн хүрээнд улсын

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
“Иргэн танд” брошурын уралдааныг дүгнэв.

“Иргэн танд” брошурын уралдааныг дүгнэв.

Шүүхийн 4 дүгээр сард ажил зохион байгуулах багаас санаачлан шүүхийн захиргааны ажилтнуудын дунд Эрүүгийн хууль, Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай, Иргэний хууль, Иргэний хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай, Захиргааны ерөнхий хууль, Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай, Зөрчлийн хууль,

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Сургалт зохион байгууллаа.

Сургалт зохион байгууллаа.

Тус Шүүхийн тамгын газрын хүсэлтээр Тагнуулын Ерөнхий газрын Говь-Алтай аймаг дахь хэлтсээс 2018 оны 05 дугаар сарын 03-ны өдөр сургалт зохион байгуулав. Сургалтыг Аймгийн тагнуулын хэлтсийн ажилтан явуулсан бөгөөд "Төрийн болон албаны нууцын тухай хуулийн зохицуулалт”, "Мэдээллийн аюулгүй байдал”

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ