Аймгийн эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын хэлтэстэй уулзалт, ярилцлага зохион байгуулав

Аймгийн эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын хэлтэстэй уулзалт, ярилцлага зохион байгуулав

authoradmin date22-11-2019, 11:32 category--- comments0

Говь-Алтай аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхээс аймгийн Эрүүл мэнд, Нийгмийн даатгалын хэлтсийн хамт олонтой хамтарсан уулзалт-ярилцлага зохион байгуулахаар төлөвлөсний дагуу уулзалт-ярилцлагыг 2019 оны 11 дүгээр сарын 21-ний өдөр явагдав. Уулзалт-ярилцлагад эрүү, иргэний

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ