ГҮЙЦЭТГЭХ ХУУДАС БИЧИГДСЭН БАЙДАЛД ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ ХИЙЛЭЭ.

ГҮЙЦЭТГЭХ ХУУДАС БИЧИГДСЭН БАЙДАЛД ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ ХИЙЛЭЭ.

authoradmin date17-12-2020, 21:14 categoryМэдээ мэдээлэл comments0

12 дугаар сарын ажил хариуцсан багийн төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу Шүүхийн тамгын газрын даргын 2020 оны 12 дугаар сарын 07-ны өдрийн А/75 дугаартай тушаалаар томилогдсон ажлын хэсэг тус аймаг дахь анхан шатны шүүхүүдээс бичигдсэн гүйцэтгэх хуудасны бичилт, гардуулалт болон хүргүүлэлт, нэгдсэн

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
“Цахим гав, программ, техник хангамж” танилцуулах сургалтад хамрагдав.

“Цахим гав, программ, техник хангамж” танилцуулах сургалтад хамрагдав.

authoradmin date16-12-2020, 09:56 categoryМэдээ мэдээлэл comments0

Эрүүгийн хуульд заасан зорчих эрхийг хязгаарлах ялыг "Эрүүгийн хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хууль”-ийн 5 дугаар зүйлд 2021 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс хэрэгжүүлэхээр заасантай холбогдуулан хуулийг хэрэгжүүлэх бэлтгэл ажлын хүрээнд Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газраас "Цахим хяналт,

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагад шууд олгох гүйцэтгэх хуудсыг бичиж, хүргүүлэх үйл ажиллагаанд дотоод хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийлээ.

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагад шууд олгох гүйцэтгэх хуудсыг бичиж, хүргүүлэх үйл ажиллагаанд дотоод хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийлээ.

authoradmin date14-12-2020, 15:43 categoryМэдээ мэдээлэл comments0

          Шүүхийн 11 дүгээр сарын ажил хариуцсан багаас санаачлан Шүүхийн Тамгын газрын даргын баталсан удирдамжийн дагуу томилогдсон ажлын хэсэг 2020 оны 11 дүгээр сарын 23-30-ны өдрүүдэд 2020 онд сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхээс шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгчийн туслахын ажилд дотоод хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийлээ.

Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгчийн туслахын ажилд дотоод хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийлээ.

authoradmin date14-12-2020, 15:42 categoryМэдээ мэдээлэл comments0

        Шүүхийн 12 дугаар сарын ажил хариуцсан багийн ажлын төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу Шүүхийн Тамгын газрын даргын 2020 оны 12 дугаар сарын 07-ны өдрийн А/74 дүгээр тушаалаар томилогдсон ажлын хэсэг 2020 оны 12 дугаар сарын 07-11-ний өдрүүдэд тус аймаг дахь Захиргааны

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Эвлэрүүлэн зуучлалын үйл ажиллагаанд дотоод хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийв.

Эвлэрүүлэн зуучлалын үйл ажиллагаанд дотоод хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийв.

authoradmin date11-12-2020, 12:34 categoryМэдээ мэдээлэл comments0

Шүүхийн 11 дүгээр сарын ажил хариуцсан багийн ажлын төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу шүүхийн захиргааны удирдлагын чиглэлээр хийх хяналт, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгөх ажлын удирдамжид зааснаар 2020 оны 11 дүгээр сарын 23-30-ны өдрүүдэд сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх дэх эвлэрүүлэн

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
“САЙН ҮЙЛС БҮТЭЭЦГЭЭЕ” АЯН ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

“САЙН ҮЙЛС БҮТЭЭЦГЭЭЕ” АЯН ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

         Шүүхийн 11 дүгээр сард ажил зохион байгуулах багаас санаачлан нийгмийн хариуцлагын хүрээнд "Сайн үйлс бүтээцгээе” аяныг шүүхийн хамт олны дэмжлэгтэйгээр өнөөдөр /2020.12.09/ зохион байгууллаа.         Эрсдэлт нөхцөлд амьдарч байгаа хүүхдүүдэд

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ