2015 ОНЫ 07 ДУГААР САРЫН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛ

2015 ОНЫ 07 ДУГААР САРЫН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛ

2015 оны 06 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэл

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Говь-Алтай аймгийн Өмгөөлөлийн зөвлөлийн өмгөөлөгч нартай санал солилцох уулзалт ярилцлага боллоо

Говь-Алтай аймгийн Өмгөөлөлийн зөвлөлийн өмгөөлөгч нартай санал солилцох уулзалт ярилцлага боллоо

Говь-Алтай аймаг дахь сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн нийт шүүгч, ажилтнууд 2015 оны 09 дүгээр сарын 02-ны өдөр Говь-Алтай аймгийн Өмгөөлөлийн зөвлөлийн өмгөөлөгч нартай нотлох баримт бүрдүүлэх, шүүх хуралдаан хойшилж буй шалтгаан нөхцөлийн талаар санал бодлоо солилцон уулзалт

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ