Сургалт боллоо.

Сургалт боллоо.

authoradmin date30-07-2019, 16:39 category--- comments0

Шүүхийн 7 дугаар сарын ажил хариуцсан багаас санаачлан шүүгч, ажилтнуудад мэдээллийн технологийн чиглэлээр сэдэвчилсэн сургалтуудыг зохион байгуулахаар төлөвлөн ажиллаж байна. Төлөвлөгөөний дагуу эхний сургалт 2019 оны 07 дугаар сарын 30-ны өдөр зохион байгуулагдлаа.  Сургалт нь "Google drive

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ