"Шүүхийн шинэтгэлийн 10 үр дүн" сэдэвт мэдээлэл хийв.

authoradmin date26-02-2016, 11:13 categoryМэдээ мэдээлэл comments0

        Шүүхийн Тамгын газрын дарга Ж.Ганболд 2016 оны 02 дугаар сарын 26-ны өдөр "ШҮҮХ, ПРОКУРОР, ХЭРЭГ БҮРТГЭГЧ, МӨРДӨН БАЙЦААГЧ НАРЫН ХАМТАРСАН ЗӨВЛӨГӨӨН"-д оролцсон Прокурор, Цагдаагийн газрын ажилтан, албан хаагч, сумдын хэсгийн төлөөлөгч нарт шүүхийн шинэтгэлийн хүрээнд

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Шүүхийн тухай багц хуулиуд болон эрүүгийн байцаан шийтгэх ажиллагаанд анхаарах асуудлууд сэдэвт ярилцлага зохион байгуулав.

Шүүхийн тухай багц хуулиуд болон эрүүгийн байцаан шийтгэх ажиллагаанд анхаарах асуудлууд сэдэвт ярилцлага зохион байгуулав.

authoradmin date25-02-2016, 17:24 categoryМэдээ мэдээлэл comments0

        Говь-Алтай аймаг дахь Сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн Ерөнхий шүүгч Д.Сарантуяа тус аймаг дахь Цагдаагийн газрын сумдын хэсгийн төлөөлөгч нартай "Шүүхийн тухай багц хуулиуд болон Эрүүгийн байцаан шийтгэх ажиллагаанд анхаарах асуудлууд" сэдэвт уулзалт

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ

"Шүүхийн шинэтгэлийн 10 үр дүн" сэдэвт мэдээлэл хийв.

authoradmin date25-02-2016, 14:16 categoryМэдээ мэдээлэл comments0

        Шүүхийн Тамгын газрын дарга Ж.Ганболд 2016 оны 02 дугаар сарын 25-ны өдөр Говь-Алтай аймгийн нийт сумдын Засаг дарга, Засаг даргын Тамгын газрын дарга, дотоод ажил хариуцсан мэргэжилтэн нарт "Шүүхийн шинэтгэлийн 10 үр дүн" сэдвийн хүрээнд шүүхийн шинэтгэлийн хүрээнд

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ

"Байгаль хамгаалах журмын эсрэг гэмт хэрэг, зөрчлийг бууруулахад талуудын хамтын ажиллагааг эрчимжүүлэх нь" сэдэвт сургалтад хамрагдав.

authoradmin date23-02-2016, 17:09 categoryМэдээ мэдээлэл comments0

       2016 оны 02 дугаар сарын 19-ний өдөр Ховд аймгийн Засаг даргын санаачлагаар, Дэлхийн байгаль хамгаалах сангийн санхүүжилтээр Ховд аймагт "Байгаль хамгаалах журмын эсрэг гэмт хэрэг, зөрчлийг бууруулахад талуудын хамтын ажиллагааг эрчимжүүлэх нь" сэдэвт зөвлөлдөх уулзалт

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Шүүхийн архивын ажиллах журам, хураамжийн хэмжээ сэдвээр сургалт оров.

Шүүхийн архивын ажиллах журам, хураамжийн хэмжээ сэдвээр сургалт оров.

authoradmin date21-02-2016, 16:50 categoryМэдээ мэдээлэл comments0

         Говь-Алтай аймаг дахь шүүхийн Тамгын газар нь дотооддоо зохион байгуулах хичээл сургалтын төлөвлөгөөг батлан сургалтыг зохион байгуулан ажиллаж байна. Тус төлөвлөгөөний хүрээнд 2016 оны 02 дугаар сарын 19-ний өдөр архив, бичиг хэргийн эрхлэгч Г.Улаанбаатар шинэчлэн

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ