Сургалт болов.

Сургалт болов.

Шүүхийн ерөнхий зөвлөлөөс Цагдаагийн ерөнхий газартай хамтран "Шүүх, шүүгчийн аюулгүй байдлыг хангах” сэдэвт шүүх, шүүгчийн аюулгүй байдлыг хангах чиг үүрэг бүхий цагдаагийн алба хаагчдад зориулсан сургалт зохион байгуулсан. Тус сургалтын хүрээнд Шүүхийн тамгын газрууд дотооддоо хэрэгжүүлж болох

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ