Ерөнхий шүүгч нарт зориулсан уулзалт-ярилцлагын хүрээнд яригдсан асуудлаар мэдээлэл хийв.

Ерөнхий шүүгч нарт зориулсан уулзалт-ярилцлагын хүрээнд яригдсан асуудлаар мэдээлэл хийв.

authoradmin date12-02-2018, 09:40 categoryМэдээ мэдээлэл comments0

Монгол Улсын Дээд Шүүхээс анхан болон давж заалдах шатны шүүхийн Ерөнхий шүүгч нарт зориулсан уулзалт-ярилцлагыг жил бүр зохион байгуулдаг. Энэ жилийн уулзалт ярилцлагаар яригдсан захиргааны хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаатай холбоотой асуудлаар Говь-Алтай аймаг дахь захиргааны хэргийн анхан

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Ерөнхий шүүгч нарт зориулсан уулзалт-ярилцлагын хүрээнд яригдсан асуудлаар мэдээлэл хийв.

Ерөнхий шүүгч нарт зориулсан уулзалт-ярилцлагын хүрээнд яригдсан асуудлаар мэдээлэл хийв.

Монгол Улсын Дээд Шүүхээс анхан болон давж заалдах шатны шүүхийн Ерөнхий шүүгч нарт зориулсан уулзалт-ярилцлагыг жил бүр зохион байгуулдаг. Энэ жилийн уулзалт ярилцлагаар яригдсан иргэний хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаатай холбоотой асуудлаар Говь-Алтай аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
“Эрүүл мэндийн самбар” гардуулав.

“Эрүүл мэндийн самбар” гардуулав.

Говь-Алтай аймаг дахь шүүхүүд, Шүүхийн тамгын газар нь байршлын хувьд харьяалагдах "Марал-Алтай” өрхийн эрүүл мэндийн төвтэй тогтмол хамтран ажилладаг. Тус эрүүл мэндийн төвөөс нийгмийн эрүүл мэндэд чиглэсэн ажлын хүрээнд хамтран ажилладаг, өөрийн харьяаллын албан байгууллагуудад мэдээлэл бүхий

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ