ШҮҮХИЙН ЕРӨНХИЙ ЗӨВЛӨЛИЙН ГИШҮҮН Э.БАТБАЯРААР АХЛУУЛСАН АЖЛЫН ХЭСЭГ ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМАГТ АЖИЛЛАЛАА.

ШҮҮХИЙН ЕРӨНХИЙ ЗӨВЛӨЛИЙН ГИШҮҮН Э.БАТБАЯРААР АХЛУУЛСАН АЖЛЫН ХЭСЭГ ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМАГТ АЖИЛЛАЛАА.

authoradmin date24-09-2019, 17:58 categoryМэдээ мэдээлэл comments0

Шүүхийн Ерөнхий зөвлөлийн даргын баталсан удирдамжийн дагуу Говь-Алтай аймгийн шүүхийн барилга байгууламжийн одоогийн нөхцөл байдал, цаашид хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөө, засвар үйлчилгээний судалгаа гаргаж, хөрөнгө оруулалт болон урсгал засварын ажлын төлөвлөгөөнд тусгах зорилгоор Шүүхийн Ерөнхий

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ