НЭГДСЭН СИСТЕМ /ЭРҮҮ, ИРГЭН, ЗАХИРГАА, ЭВЛЭРҮҮЛЭН ЗУУЧЛАЛ/-ҮҮДЭД ГАРГАСАН АЛДААГ ЗАСВАРЛАСАН “АЛДААНЫ ХУУДАС”-Д ДҮН ШИНЖИЛГЭЭ ХИЙЛЭЭ.

НЭГДСЭН СИСТЕМ /ЭРҮҮ, ИРГЭН, ЗАХИРГАА, ЭВЛЭРҮҮЛЭН ЗУУЧЛАЛ/-ҮҮДЭД ГАРГАСАН АЛДААГ ЗАСВАРЛАСАН “АЛДААНЫ ХУУДАС”-Д ДҮН ШИНЖИЛГЭЭ ХИЙЛЭЭ.

authoradmin date29-05-2020, 11:30 categoryМэдээ мэдээлэл comments0

Шүүхийн захиргааны ажилтнууд нэгдсэн систем /эрүү, иргэн, захиргаа, эвлэрүүлэн зуучлал/-үүдэд алдаатай ажиллагаа хийсэн тохиолдолд "Алдааны хуудас” бөглөж, Тамгын газрын даргын зөвшөөрлөөр алдааг тухай бүр засварлан ажилладаг.   Дээрх алдааны хуудсанд дүн шинжилгээг хийх комиссыг Шүүхийн

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
ШҮҮХИЙН ТАМГЫН ГАЗРЫН АЖИЛТНУУДЫН ХУВИЙН ХЭРЭГ ХӨТЛӨЛТӨД ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ ҮНЭЛГЭЭ ХИЙЛЭЭ.

ШҮҮХИЙН ТАМГЫН ГАЗРЫН АЖИЛТНУУДЫН ХУВИЙН ХЭРЭГ ХӨТЛӨЛТӨД ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ ҮНЭЛГЭЭ ХИЙЛЭЭ.

authoradmin date27-05-2020, 13:52 categoryМэдээ мэдээлэл comments0

"Төрийн албан хаагчийн хувийн хэрэг хөтлөх журам”-ын хэрэгжилтэнд хяналт-шинжилгээ хийх комисс Шүүхийн тамгын газрын даргын 2020 оны 05 дугаар сарын 11-ний өдрийн А/38 дугаар тушаалаар шүүхийн зохион байгуулалт хариуцсан мэргэжилтэн Ц.Чанцалдулам, шүүгчийн туслах Ч.Энхтуяа, П.Эрдэнэцэцэг нарын

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ЭМЧИЙН ҮЗЛЭГТ ХАМРАГДАВ.

УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ЭМЧИЙН ҮЗЛЭГТ ХАМРАГДАВ.

authoradmin date22-05-2020, 12:31 categoryМэдээ мэдээлэл comments0

Шүүхийн тамгын газрын 5 дугаар сард ажил зохион байгуулах багаас санаачлан 2020 оны 05 дугаар сарын 21-ний өдөр шүүгч, ажилтнуудыг эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэг, шинжилгээнд хамруулах ажлыг зохион байгууллаа.   Говь-Алтай аймаг дахь шүүхүүд, Шүүхийн тамгын газар нь байршлын хувьд

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
ЦЭЦГИЙН МАНДАЛД ЦЭЦЭГ ТАРИЛАА.

ЦЭЦГИЙН МАНДАЛД ЦЭЦЭГ ТАРИЛАА.

authoradmin date20-05-2020, 12:42 categoryМэдээ мэдээлэл comments0

Шүүхийн байрны гадна талбайн өнгө үзэмжийг сайжруулах, шүүгч, ажилтнуудыг цэвэр, эрүүл орчинд ажиллах, шүүхээр үйлчлүүлж иргэд буй иргэдэд таатай нөхцөлийг бүрдүүлэх зорилгоор гаднах цэцгийн мандалд цэцэг тарьж, шүүхийн байрны бүх өрөө, шүүх хуралдааны танхим, коридорын цэцгийн хөрсийг солилоо.

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
ТӨРИЙН АЛБАНЫ ТУХАЙ ШИНЭЧИЛСЭН НАЙРУУЛГА ХУУЛЬТАЙ ХОЛБОГДОН БАТЛАГДСАН ДҮРЭМ, ЖУРМУУДААР СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ.

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ТУХАЙ ШИНЭЧИЛСЭН НАЙРУУЛГА ХУУЛЬТАЙ ХОЛБОГДОН БАТЛАГДСАН ДҮРЭМ, ЖУРМУУДААР СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ.

authoradmin date15-05-2020, 16:40 categoryМэдээ мэдээлэл comments0

Шүүхийн тамгын газрын 5 дугаар сард ажил зохион байгуулах багийн төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу шүүгчийн туслах П.Эрдэнэцэцэг "Төрийн албаны тухай хуультай холбогдон батлагдсан дүрэм, журам”-аар шүүхийн захиргааны ажилтнуудад сургалт орлоо. Сургалтаар Монгол Улсын Ерөнхийлөгчөөс баталсан 3,

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
“ЁС ЗҮЙН ЗӨВЛӨЛ”-ӨӨС МЭДЭЭЛЖ БАЙНА.

“ЁС ЗҮЙН ЗӨВЛӨЛ”-ӨӨС МЭДЭЭЛЖ БАЙНА.

authoradmin date11-05-2020, 18:01 categoryМэдээ мэдээлэл comments0

  Шүүхийн тамгын газрын дэргэдэх "Ёс зүйн зөвлөл”-ийн 2020 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу "ШҮҮХИЙН ЗАХИРГААНЫ АЖИЛТНЫ ГАРГАСАН ЁС ЗҮЙН ЗӨРЧЛИЙН ТАЛААРХ ГОМДЛЫГ ХҮЛЭЭН АВЧ ШИЙДВЭРЛЭХ АЖИЛЛАГАА”-ны талаарх мэдээлэл бүхий самбарыг шүүхийн үйлчилгээний хэсэгт байрлууллаа.

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ