ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА НАРЫН МЭРГЭЖИЛ, УР ЧАДВАРТ ҮНЭЛЭЛТ ӨГӨВ.

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА НАРЫН МЭРГЭЖИЛ, УР ЧАДВАРТ ҮНЭЛЭЛТ ӨГӨВ.

authoradmin date27-05-2019, 16:03 categoryМэдээ мэдээлэл comments0

Шүүхийн 5 дугаар сарын ажил хариуцсан багаас санаачлан шүүх хуралдааны нарийн бичгийн дарга нар шүүх хуралдааны үйл явцыг ойлгомжтой, тодорхой, утга найруулгын болон үг, өгүүлбэр зүйн алдаагүй бичих үүргээ хэрхэн хэрэгжүүлж байгаад үнэлэлт өгөх, тэдний сонсож хурдан бичих, зөв бичгийн дүрмийн

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
“Эрүүгийн хэргийн хөдөлгөөний нийтлэг аргачлал”-ыг дагаж мөрдөхтэй холбогдуулан бэлтгэл ажлыг хангах талаар уулзалт зохион байгуулав

“Эрүүгийн хэргийн хөдөлгөөний нийтлэг аргачлал”-ыг дагаж мөрдөхтэй холбогдуулан бэлтгэл ажлыг хангах талаар уулзалт зохион байгуулав

authoradmin date23-05-2019, 18:59 categoryМэдээ мэдээлэл comments0

Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн 2019 оны 04 дүгээр сарын 23-ны өдрийн 49, 50 дугаар тогтоолоор "Эрүүгийн хэргийн хөдөлгөөний нийтлэг аргачлал”, "Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд хэрэглэх баримтын загвар”, "Эрүүгийн хэргийн албан хэрэг хөтлөлтөд хэрэглэх бүртгэлийн загвар”-ыг тус тус шинэчлэн

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ