Сургалтад хамрагдав.

Сургалтад хамрагдав.

Шүүхийн 9 дүгээр сард ажил зохион байгуулах багаас санаачлан өнөөдөр /2018.09.05/ хуульчийн сонгон шалгаруулалтад бэлтгэгчдэд зориулсан сургалтыг зохион байгууллаа. Сургалтад Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгч Г.Мөнхтулгыг урьж оролцуулсан ба эрүүгийн эрх зүйн бодоход анхаарах асуудлуудыг

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Сургалт болов.

Сургалт болов.

Шүүхийн 9 дүгээр сард ажил зохион байгуулах багаас санаачлан өнөөдөр /2018.09.04/ хуульчийн сонгон шалгаруулалтад бэлтгэгчдэд зориулсан сургалтыг зохион байгууллаа. Сургалтыг Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн Ерөнхий шүүгч Э.Золбадрах орсон ба сургалтын хүрээнд захиргааны эрх зүйн бодлого

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ