Шүүхийн тамгын газрын үйл ажиллагаанд  хяналт-шинжилгээ үнэлгээ хийгдэв.

Шүүхийн тамгын газрын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ үнэлгээ хийгдэв.

authoradmin date6-12-2019, 12:40 category--- comments0

Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн  гүйцэтгэх нарийн бичгийн даргын 2019 оны 11 дүгээр сарын 22-ны өдрийн А/118 дугаартай "Зарим шүүхийн тамгын газрын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ хийх тухай” тушаалын дагуу Шүүхийн хүний нөөцийн удирдлага, бодлого зохицуулалтын газрын дарга Ш.Отгонцэцэгээр

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
ӨМНӨХ ДАРААХ